Najlepšie aplikačne zariadenia pre polyuretánovú penu v dobrej cene

Stroje pre nástrek polyuretánu je možné rozdeliť do troch skupín: pneumatické stroje, elektrické stroje a hydraulické stroje. Princíp činnosti väčšiny polyuretánových zariadení spočíva v tom, že pohyb piestu zostavy čerpadla stláča tekutý materiál (dve zložky z polyuretánovej peny), materiál smeruje do  ohrievania  a potom do  ohrievaných  hadic a v poslednej fáze na striekácej pištole sa mieša materiál. Pneumatické stroje používajú ako hlavné hnacie čerpadlo  stlačený vzduch, elektrické stroje používajú hlavne elektrickú energiu na pohon hlavného motora čerpadla, zatiaľ čo hydraulické stroje používajú najdôležitejšie prevodové alebo viac otáčkové čerpadlo a hydraulický olej na pohon hlavného pohonu. Voľba medzi typom zariadení je jednoduchá, ak rozumieme jeho fungovaniu a budeme určovať aplikáciu zariadenia v našej práci.